ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  RSS 2.0 

Διακήρυξη του Υπ΄ Αρίθμ. 81/20 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας μίας (1) μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/07/2020)

περισσότερα »

Hλεκτρονικός διαγωνισμός Δ.28/20 Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/07/2020)

περισσότερα »

Ανοικτό για τη συμμετοχή τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εταιριών το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2020-2021

Ο Οργανισμός καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διευρυμένο και ε.....(31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 142/2020 (αρχικός 111/2020) «Προμήθεια εμβολίων»

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2020 «Προμήθεια για ιατρικά αέρια»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(31/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

    Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(28/07/2020)

περισσότερα »

Aνακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20 – με  αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415»......(28/07/2020)

περισσότερα »

Δ. 17.1/20 (ως επαναπροκήρυξη του Δ.17/20) για Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 72/20, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ. 71/20, Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων- Εξοπλισμού ΕΤΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης 75/20, Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια 500 Μετρικών Τόνων «λευκή ζάχαρη»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 76/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια 200 Μετρικών Τόνων (ΜΤ) (100 ΜΤ/Έτος) του εφοδίου «φακές»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ`ΑΡΙΘΜ. 6/2020 Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών)

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 134/2020 ΕΣΗΔΗΣ: 95288 Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό "Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2020 «Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 77/2020 «Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 73/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 138/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριο μοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 71/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 76/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για διάφορα φάρμακα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 75/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 71/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 72/2020 - Προμήθεια για αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.137/2020 - Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τοξίνες

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ - 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6929/22-7-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής....(27/07/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών

  Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με αντικείμενο την προμήθεια ελαστικών λέμβων μετά εξωλέμβιων μηχανών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(17/07/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(17/07/2020)

περισσότερα »

διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 130/2020, για την προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Περονοφόρων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη - Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος φορητού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια συστήματος καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων (για Η/Φ μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 41/2020

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αρβυλών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εφοδίου "εγκυτιωμένο χοιρινό σε σάλτσα"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εφοδίου "παρασκευασμένα φαγητά χωρίς κρέας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εγκατάστασης φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών του κέντρου υγείας Τούμπας.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Προμήθεια αδειών λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της ΥΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη - Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή συσκευών συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την παροχή πλήρους διατροφής στους πρόσφυγες - Δομή Φιλοξενίας Σερρών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών Παντοπωλείου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακηρύξεις Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό του κρατικού αερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ)

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για σύναψη προμήθειας και συντήρησης μέσω πυρόσβεσης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ειδών Α' ανάγκης για την λειτουργία των ΚΥΤ Ανατολικού Αιγαίου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

60/20 Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός "Παρασκευασμένα φαγητά με κρέας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "προμήθεια υλικών και παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών του οδοντιατρείου φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

24/20 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη - Σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 117/2020 (Αρχικός ΑΔ_84/20), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού)», CPV: 33111000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 118/2020        (Αρχικός 86/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)», CPV: 33182100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.075,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 119/2020 (Αρχικός 87/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)», CPV: 33172100-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εξήντα ευρώ (27.060,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για το αυτοκινούμενο οφθαλμολογικό ιατρείο

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 115/2020 (αρχικός 80/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το αυτοκινούμενο οφθαλμολογικό ιατρείο», CPV: 33124100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μία χιλιάδων πενήντα ευρώ (21.050,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός ειδών κυλικείου.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Kαταβολή εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε τράπεζες για χορήγηση δανείων που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης

Ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020).....(18/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με σύμπραξη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Προμήθεια εμβολίων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.05.20) για την Προμήθεια Καφέ Espresso προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία)

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Ιατρικές συσκευές

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Εργαλεία Χειρουργείου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Χειρουργικά μοσχεύματα

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα   .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των κτηριακών συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5».

Συνημμένα προκήρυξη διαγωνισμού που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των  κτηριακών  συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5»......(29/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις ακαδημαϊκών υποτρόφων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συνημμένα επτά (7) ανακοινώσεις προκηρύξεων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων  των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και μία (1) ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. .....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 2020 ΜΕ ΑΔΑ ΨΒ806-Κ2Λ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(27/05/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός - Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας - Υγρά Καύσιμα

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα   .....(27/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 19/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ιματισμού Μαθητών ΣΣΑΣ 2020

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Γλυκισμάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

Ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου στο νέο Υποπρόγραμμα  κεφαλαίου κίνησης, με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, προς τις επιχειρήσεις που……(30/04/2020)

περισσότερα »

Νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης, με πλήρη επιδότηση επιτοκίου, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σε συνέχεια των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για άμεση και ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση της χρηματοδοτικής ρευστότητας.....(28/04/2020)

περισσότερα »

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19

Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών…..(23/04/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2020 από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities….(22/04/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών και Γεωμήλων

Συνημμένα περίληψη της 01/2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών και Γεωμήλων με σκοπό την κάλυψη αναγκών σίτισης Μονάδων και Υπηρεσιών που εδρεύουν στο Νομό Μαγνησίας......(06/04/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-07

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε Καλεί Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων …..(30/05/2019)

περισσότερα »

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.......(08/01/2019)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ανοιχτή έως 20 Απριλίου η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων στο ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση από επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ (10/04/2020)
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, από τον ΟΑΕΔ (15/02/2019)
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση" (08/01/2019)
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (23/05/2008)
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Έξω" για τις ήδη εξαγωγικές επιχειρήσεις (22/11/2017)
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Ψηφιακό Βήμα" (05/06/2018)
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (09/11/2017)
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Ψηφιακό Άλμα" (05/06/2018)
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" μόνο για ΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις (05/06/2018)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και έναρξη 2ου κύκλου υποβολών στα καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και των «Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ» (25/04/2018)


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.trikalamarket.gr

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
signature

Αποκτήστε Ψηφιακή Υπογραφή

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss