Γ.Ε.ΜΗ - ΥΠ. ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ  RSS 2.0 

Τι είναι το Γ.Ε.ΜΗ.;

Τι είναι το Γ.Ε.ΜΗ.; Ένα Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, δηλαδή η λειτουργία μιας σύγχρονης και ενημερωμένης κεντρικής βάσης μητρώου επιχειρήσεων η οποία θα διευκολύνει απεριόριστα στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών δημιουργίας ή μεταβολής μιας επιχείρησης, αλλά και έκδοσης και υποβολής πιστοποιητικών «εταιρικής ενημερότητας» για όλες σχεδόν τις συναλλαγές μιας εταιρείας. Παράλληλα, ένα γενικό και ενιαίο μητρώο επιχειρήσεων που δημιουργεί ευρύτ..... (19/06/2012)

περισσότερα »

Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)

Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν ..... (19/06/2012)

περισσότερα »

Ποιες εταιρίες συστήνονται μέσω της ΥΜΣ

Ποιες εταιρίες συστήνονται  μέσω της ΥΜΣΜε την  Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-03-2011 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» και με ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί και άλλες που αναμένονται ρυθμίζονται οι επί μέρους παράμετροι της λειτουργίας του ΓΕΜΗ και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης.Μέσω της ΥΜΣ συστήνονται:Στα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ:  Ομόρρυθμες (ΟΕ) και Ετερόρρυθμε..... (19/06/2012)

περισσότερα »

Υποβολή Αιτήσεων

Υποβολή Αιτήσεων Οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας και καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό, συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης έγγραφη εντολή (υποδείγματα 3 & 4) προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3853/2010. Με την χορήγηση της εντολής τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την αναζήτηση και λήψη από την Υπηρε..... (19/06/2012)

περισσότερα »

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης   ΈγγραφοΔιευκρινίσειςΥπεύθυνη Δήλωση - εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου (Υπόδειγμα 1)Με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των εταίρων. Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο. Παροχή εντολής - πληρεξουσιότητας προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας (Υπόδειγμα 3)Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής.Ορισμός Αντικλήτου (Υπόδειγμα 5)Συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές..... (19/06/2012)

περισσότερα »

Κόστος σύστασης μέσω της ΥΜΣ

Κόστος σύστασης μέσω της ΥΜΣΤα ποσά που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρίας μέσω της ΥΜΣ του Επιμελητηρίου Τρικάλων είναι τα ακόλουθα:ΠεριγραφήΚόστοςΦόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας. (δεν επιστρέφεται)50,00 + χαρτόσημο 2,4% ευρώ. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των τριών (3), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά 5,00 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ.10,00 ευρώ..... (19/06/2012)

περισσότερα »

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss