ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ    / ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  RSS 2.0 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Εγγράφονται στο Επαγγελματικό Τμήμα του Επιμελητηρίου της έδρας τους.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑα) Εγγραφή στο Επιμελητήριο ως δόκιμος ασφαλιστικός σύμβουλος (μετά από εγγραφή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρισμένου φορέα εκπαίδευσης και επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις.)β) Μετά τις εξετάσεις προσκόμιση επιτυχίας και έναρξη επιτηδεύματος.Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου ή ισοδυνάμου σχολείου της Ημεδαπής ή της αλλοδαπής.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου η ..... (01/08/2008)

περισσότερα »

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Εγγράφονται στο τμήμα Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου της έδρας τους.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α) Έναρξη επιτηδεύματος (από εφορία) με ΚΑΔ 62.22.10.01β) Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα.Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου η υπηρεσία μας να ζητήσει το ποινικό μητρώο. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής-αστικής ευθύνης. Υπεύθυν..... (01/08/2008)

περισσότερα »

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εγγράφονται στο τμήμα Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου της έδρας τους. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Έναρξη επιτηδεύμετος (από εφορία) με ΚΑΔ 66.22.10.05 ή 06 Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου ή ισοδύναμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου η υπηρεσία μας να ζητήσει ποινικό μητρώο. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Υπεύθυνη δήλ..... (01/08/2008)

περισσότερα »

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές άδειες των εταιρειών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια ανάλογα την ιδιότητα: ασφαλιστικού συμβούλου, ασφαλιστικού πράκτορα, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, μεσίτη ασφαλειών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει άδεια: Για Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) τα ομόρρυθμα μέλη. Για Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) τα ομόρρυθμα μέλη. Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ο Διαχειριστής. Για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Τράπεζες ο διευθύνων σύμβουλος ή ο υπά..... (01/08/2008)

περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εγγράφονται στο Τμήμα Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου της έδρας τους.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑπολυτήριο τουλάχιστον τριταξίου ΓυμνασίουΦωτοτυπία της ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης και το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσηςΑΝΑΝΕΩΣΗΟ μεσίτης αστικών συμβάσεων οφείλει για την ανανέωση της άδειάς του να προσκομίζει κάθε ένα έτος στην υπηρεσία μας φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας προκειμένου η υπηρεσία μας να ζητά το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ..... (01/08/2008)

περισσότερα »

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss