ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ    /ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Διακήρυξη του Υπ΄ Αρίθμ. 81/20 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας μίας (1) μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/07/2020)

περισσότερα »

Hλεκτρονικός διαγωνισμός Δ.28/20 Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 142/2020 (αρχικός 111/2020) «Προμήθεια εμβολίων»

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2020 «Προμήθεια για ιατρικά αέρια»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(31/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

    Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(28/07/2020)

περισσότερα »

Aνακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20 – με  αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415»......(28/07/2020)

περισσότερα »

Δ. 17.1/20 (ως επαναπροκήρυξη του Δ.17/20) για Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 72/20, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ. 71/20, Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων- Εξοπλισμού ΕΤΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης 75/20, Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια 500 Μετρικών Τόνων «λευκή ζάχαρη»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 76/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια 200 Μετρικών Τόνων (ΜΤ) (100 ΜΤ/Έτος) του εφοδίου «φακές»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ`ΑΡΙΘΜ. 6/2020 Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών)

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 134/2020 ΕΣΗΔΗΣ: 95288 Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό "Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2020 «Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 77/2020 «Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 73/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 138/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριο μοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 71/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 76/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για διάφορα φάρμακα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 75/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 71/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 72/2020 - Προμήθεια για αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.137/2020 - Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τοξίνες

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ - 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6929/22-7-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής....(27/07/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών

  Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με αντικείμενο την προμήθεια ελαστικών λέμβων μετά εξωλέμβιων μηχανών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(17/07/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(17/07/2020)

περισσότερα »

διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 130/2020, για την προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Περονοφόρων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη - Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος φορητού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια συστήματος καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων (για Η/Φ μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 41/2020

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αρβυλών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εφοδίου "εγκυτιωμένο χοιρινό σε σάλτσα"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εφοδίου "παρασκευασμένα φαγητά χωρίς κρέας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εγκατάστασης φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών του κέντρου υγείας Τούμπας.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Προμήθεια αδειών λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της ΥΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη - Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή συσκευών συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την παροχή πλήρους διατροφής στους πρόσφυγες - Δομή Φιλοξενίας Σερρών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών Παντοπωλείου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακηρύξεις Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό του κρατικού αερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ)

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για σύναψη προμήθειας και συντήρησης μέσω πυρόσβεσης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ειδών Α' ανάγκης για την λειτουργία των ΚΥΤ Ανατολικού Αιγαίου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

60/20 Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός "Παρασκευασμένα φαγητά με κρέας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "προμήθεια υλικών και παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών του οδοντιατρείου φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

24/20 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη - Σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 117/2020 (Αρχικός ΑΔ_84/20), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού)», CPV: 33111000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 118/2020        (Αρχικός 86/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)», CPV: 33182100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.075,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 119/2020 (Αρχικός 87/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)», CPV: 33172100-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εξήντα ευρώ (27.060,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για το αυτοκινούμενο οφθαλμολογικό ιατρείο

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 115/2020 (αρχικός 80/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το αυτοκινούμενο οφθαλμολογικό ιατρείο», CPV: 33124100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μία χιλιάδων πενήντα ευρώ (21.050,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός ειδών κυλικείου.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με σύμπραξη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Προμήθεια εμβολίων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.05.20) για την Προμήθεια Καφέ Espresso προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία)

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Ιατρικές συσκευές

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Εργαλεία Χειρουργείου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Χειρουργικά μοσχεύματα

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα   .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των κτηριακών συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5».

Συνημμένα προκήρυξη διαγωνισμού που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των  κτηριακών  συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5»......(29/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις ακαδημαϊκών υποτρόφων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συνημμένα επτά (7) ανακοινώσεις προκηρύξεων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων  των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και μία (1) ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. .....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 2020 ΜΕ ΑΔΑ ΨΒ806-Κ2Λ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(27/05/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός - Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας - Υγρά Καύσιμα

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα   .....(27/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 19/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ιματισμού Μαθητών ΣΣΑΣ 2020

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Γλυκισμάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών και Γεωμήλων

Συνημμένα περίληψη της 01/2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών και Γεωμήλων με σκοπό την κάλυψη αναγκών σίτισης Μονάδων και Υπηρεσιών που εδρεύουν στο Νομό Μαγνησίας......(06/04/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-07

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διακήρυξη Διαγωνισμού

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού  Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία......(21/02/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού - Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(23/08/2019)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Δημοσίευση Περίληψης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια "τροφίμων"

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(08/08/2019)

περισσότερα »

Διακηρύξεις ΣΜΥ Τρικάλων

Δείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα δύο διακηρύξεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.....(09/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  Υπουργείο Δικαιοσύνης - Γενικό Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων  Δείτε Επιναπτόμενο έγγραφο. .....(04/07/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών. Δείτε Επισυναπτόμενο Έγγραφο. .....(04/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού - Πολεμική Αεροπορία Τμήμα Προμηθειών

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(11/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διαγωνισμού - Πολεμική Αεροπορία Τμήμα Προμηθειών

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2019 - Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών " Τεχνολόγου Ακτινολόγου για του τμήμα απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ"

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2019 - Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών " Τεχνολόγου Ακτινολόγου για του τμήμα απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ" ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(06/06/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(06/06/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Το Επιμελητήριο Τρικάλων προκηρύσσει Δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δύο(2) γραφείων που θα χρησιμοποιηθούν  για την  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και των Συνδικαλιστικών Σωματείων Καλαμπάκας  ως κάτωθι:Α. Εμπορικό.....(25/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Γλυκισμάτων - Γενικό Επιτελείο Στρατού ΤΣ/1ης Στρατιάς/EU-OHQ

Προμήθεια Γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων - ΚΨΜ και του συσσιτίου των μονάδων - υπηρεσιών της φρουράς Ν. Λάρισας. Συνολική εκτιμώμενη αξία: 43437,20 € Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη.....(19/06/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο......(15/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη-Συμβούλου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη - Συμβούλου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. .....(10/05/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προμήθεια πετρελαιοειδών καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και των Ν.Π.Δ.Δ.Καταληκτική ημερομηνία: 16/1/2017, 10:00 πμΠροϋπολογισμός: 438.426,80 € (με ΦΠΑ) Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία την περιληπτική και την αναλυτική διακήρυξη......(22/12/2016)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.(30/09/2016)

περισσότερα »

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δείτε τη σχετική προκήρυξη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. στα επισυναπτόμενα έγγραφα....(19/08/2016)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.(09/08/2016)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2016 - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2018, (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.(08/04/2016)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής - Περίληψη Διακήρυξης.

Επισυνάπτεται η Περίληψη Διακήρυξης 3.2016.....(08/04/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

Ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.....(21/01/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης" - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης » για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και των Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμού 326.536,25 ευρώ συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ 23% & του δικαιώματος προαίρεσης. (269.500,00 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα & 57.036,25 για τα Ν.Π.Δ.Δ.)(23/10/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ"

Ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% .Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», Άξονας Προτεραιότητας .....(29/09/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια λογισμικού και αδειών λογισμικού Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου" - ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(17/06/2014)

περισσότερα »

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Β' Κύκλος στο πλαίσιο της πράξης: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας»

«Πρωτοβουλία για την υποστήριξη  της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας»Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ»Συντονισμός – Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 2431028189, Fax: 2431038945, email: sdrenia@trikalabiz.gr..(12/06/2014)

περισσότερα »

Προκήρυξη για ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας ΄΄Φορτηγών με επίπεδη καρότσα΄΄

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 12/2013 προκήρυξή, που αφορά ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους ΄΄Φορτηγά με επίπεδη καρότσα΄΄, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας. .....(25/11/2013)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» (04/11/2013)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» • Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως 31 Ιανουαρίου 2014 (09/12/2013)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18ο / 2012 (04/07/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17o / 2012 (27/06/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 10o / 2012 (16/05/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 9o / 2012 (02/05/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 7o / 2012 (18/04/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 6o / 2012 (10/04/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 4/12 (28/03/2012)
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ" (23/05/2011)


1  2 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.trikalamarket.gr

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
signature

Αποκτήστε Ψηφιακή Υπογραφή

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss