ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων - Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων έως 31 Μαρτίου.
23/03/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τα μέλη του ότι στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2017.

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η Μαρτίου 2018.

Επισημαίνεται επίσης, ότι συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ.

Υπενθυμίζεται: 

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), καθιερώθηκε  με το άρθρο 42 του    Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

H Κοινή Υπουργική Απόφαση 43942/4026 (ΦΕΚ Β΄ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ και ορίζει ως υπόχρεους για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση:

  1. Κάθε Οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).
  2. Κάθε Οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγει ή µμεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24).
  3. Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού για τα δημοτικά Απόβλητα, που παράγει και διαχειρίζεται. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου, είναι η παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του ΗΜΑ, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών και πληροφοριών.

Το ΗΜΑ είναι µία OnLine διαδικτυακή πλατφόρμα για την εγγραφή των υπόχρεων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) σε µία ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Παράλληλα, υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους σε συνδυασμό µε τη δήλωση των αποβλήτων που παράγουν και διαχειρίζονται, καθώς και των αδειών που αφορούν στη δραστηριότητά τους για τη σχετική τεκμηρίωση.

Ταυτόχρονα, καλύπτει την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων και δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ να παράγουν αναφορές στη βάση των πληροφοριών που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα από τους υπόχρεους χρήστες.

Επίσης, µέσω του ΗΜΑ, είναι δυνατή η αναζήτηση εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης καθώς και δραστηριοτήτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, για κάθε κωδικό ΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε :

το εγχειρίδιο με τις “Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ” και τις Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
signature

Αποκτήστε Ψηφιακή Υπογραφή

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss