ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Β Αύξηση της αξίας των Δασοκομικών προϊόντων
19/09/2012

ΝΕΟΤο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών καλεί τους  ενδιαφερόμενους  να  συμμετάσχουν  στο  Μέτρο  123Β  «Αύξηση  της  Αξίας  των  Δασοκομικών Προϊόντων»  του Άξονα 1  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» υποβάλλοντας τις σχετικές προτάσεις - για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 στα οικεία με τον τόπο της επένδυσης Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείου και για τα επενδυτικά σχέδια Ε2 στο Φορέα Εφαρμογής - από 30 Ιουλίου 2012 έως και 19 Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τους όρους - προϋποθέσεις της πρόσκλησης και του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μέτρο.

Το  Μέτρο  123Β  στοχεύει  στην  αύξηση  της  προστιθέμενης  αξίας  και  της ανταγωνιστικότητας  των δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

Ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων Ε1 και Ε2 γίνεται ως εξής:
1.  Επενδυτικό Σχέδιο Ε1: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι και 200.000 ευρώ. 
2.  Επενδυτικό  Σχέδιο  Ε2:  Είναι  το  επενδυτικό  σχέδιο  με  συνολικό  προϋπολογισμό  μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ.

Ενδεικτικά ως Επιλέξιμες και μη Επιλέξιμες Δαπάνες ορίζονται οι εξής:
1.  Δράση 1
Οι  Επιλέξιμες  Δαπάνες  για  τις  οποίες  δύναται  να  παρέχεται  ενίσχυση  για  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις είναι:
1.1. Η  προμήθεια  εξοπλισμού  όπως:  υλοτομικά  εργαλεία,  εργαλεία  αποφλοίωσης  και  τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
1.2. Τα  έργα  υποδομής  όπως:  οι  χώροι  αποθήκευσης  δασικών  προϊόντων  και  υλικών  υλοτομίας,  η προστατευτική  επεξεργασία  –  ξήρανση  στρογγυλής  ξυλείας,  η  δημιουργία  και  εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

2.  Δράση 2
Ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) για δαπάνες που αφορούν:
2.1. Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων. 
2.2. Την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  νέου μηχανολογικού  εξοπλισμού,  τεχνολογικού  εξοπλισμού  και λογισμικών.
2.3. Τις  εγκαταστάσεις  βιολογικού  καθαρισμού,  σαν  επιλέξιμη  δαπάνη  στο  επενδυτικό  σχέδιο  νέων μονάδων.
2.4. Την  αγορά  ειδικού  τύπου  οχημάτων,  (φορτωτές, πλατφόρμες)  αναγκαίων  για  την  μεταφορά  του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
2.5. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης.
2.6. Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.
2.7. Την  απόκτηση  πιστοποιητικών  ποιότητας  από  αρμόδιους  οργανισμούς  που  αφορά  μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.
2.8. Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων  ξυλείας  σαν  εναλλακτική  μορφή  ενέργειας  μόνο  για  ιδία  χρήση  τηρουμένης  της αρχής  της  αναλογικότητας  στο  ύψος  του  σχετικού  εξοπλισμού  σε  σχέση  με  το  σύνολο  της επένδυσης.
2.9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών  (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

Η αναλυτική περιγραφή  του  καθεστώτος  ενίσχυσης  του Μέτρου,  το  τυποποιημένο  έντυπο υποβολής  της Αίτησης Ενίσχυσης  καθώς  και η διαδικασία αξιολόγησης  και  έγκρισης  των δικαιούχων αναφέρονται στην υπ’  αριθμ.  5021/09.04.2012  (ΦΕΚ 1170/B’/10.04.2012)  ΚΥΑ,  καθώς  και  στην  υπ’  αριθμ.  6859/15.05.2012 (ΦΕΚ 1678/B’/16.05.2012) ΥΑ Λεπτομερειών του Μέτρου 123Β, που βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο της  ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα (http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=f4bd67327fd01a15). 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΛΗΣΗ 123Β
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 123Β
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 123Β

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss