ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΝΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
09/11/2009

ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΕνδιαφέρουσα και επίκαιρη η πρόταση του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την επόμενη μέρα στην Ελληνική γεωργία – Τα βασικά σημεία της πρότασης που θα κατατεθεί στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή- Μπορεί να αποτελέσει και τη βάση για την ανάπτυξη υπαίθριων δυναμικών καλλιεργειών στην περιοχή μας.

Η μετατόπιση της έμφασης από την «ποσότητα» στην «ποιότητα» στα αγροτικά προϊόντα είναι μία πραγματικότητα η οποία διαφαίνεται τόσο στις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών όσο και στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στα μέτρα και τις πολιτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και την Ελληνική γεωργία. Η αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας αγροτικών προϊόντων που λειτουργούν μέσω Ελληνικών ή Κοινοτικών προτύπων αποτελεί μία απάντηση στις νέες απαιτήσεις για την Ελληνική γεωργία και μία στρατηγική που αναμένεται να αποφέρει πολλά οφέλη στους αγρότες που θα την εφαρμόσουν. Η αξιοποίηση όμως αυτή δεν επιτυγχάνεται τυχαία, χρειάζεται συνεχή έρευνα, εκτίμηση και στρατηγική. Σε αυτό το νέο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση που θα καταθέσει στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης το Επιμελητήριο Τρικάλων η οποία στοχεύει στην κατασκευή πρότυπου μεσογειακού θερμοκηπίου στο νομό μας φιλικού στο περιβάλλον με την επωνυμία «πράσινο θερμοκήπιο. Σύμφωνα με την πρόταση οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ως επιχείρηση πλέον και όχι ως «παραδοσιακή» αγροτική απασχόληση δείχνουν το μέλλον στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Για να καταστεί, όμως, δυνατή η ενδυνάμωση του κλάδου των θερμοκηπίων στη βάση μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής και αειφορικής γεωργίας είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός σύγχρονου θερμοκηπίου κατάλληλου για τις μεσογειακές συνθήκες και εξοπλισμένου με καινοτόμες τεχνολογίες που θα το καθιστούν βιώσιμο και φιλικό στο περιβάλλον. Ήδη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιαγιάκος ήρθε σε επαφή με την αρμόδια υπουργό κ. Μπατζελή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει προσπάθεια να καταθέσει τη συγκεκριμένη πρόταση για έγκριση και υλοποίηση, η οποία κρίνεται από την ηγεσία του υπουργείου αρκετά ενδιαφέρουσα και υλοποιήσιμη.

Νέες επιχειρήσεις

Η κατασκευή και πιλοτική – επιδεικτική λειτουργία ενός πρότυπου «μεσογειακού» θερμοκηπίου στο Νομό Τρικάλων, που βρίσκεται στην καρδιά της ελληνικής γεωργίας, αναφέρει στην ΕΡΕΥΝΑ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος, θα συμβάλει στη διάδοσή του και στη δημιουργία νέων βιώσιμων θερμοκηπιακών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, σκοπός της παρούσας πρότασης η οποία θα κατατεθεί από το Επιμελητήριο των Τρικάλων είναι η κατασκευή ενός πρότυπου, επιδεικτικού, ερευνητικού θερμοκηπίου για πιστοποιημένη συμβατική, ή/και ολοκληρωμένη, ή/και βιολογική παραγωγή και συσκευασία λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων. Το θερμοκήπιο θα διαθέτει σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα κλιματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης Α.Π.Ε., υδροπονίας, συσκευασίας και συντήρησης προϊόντων. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης αναμένεται να αποτελέσει και τη βάση για την ανάπτυξη υπαίθριων δυναμικών καλλιεργειών.

Έρευνα και εκπαίδευση

Για την επιτυχή διάδοση και ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία των τεχνολογιών αυτών πέρα από τη λειτουργία του επιδεικτικού θερμοκηπίου απαιτείται συνεχής έρευνα και εκπαίδευση.

Η έρευνα αυτή - στο πλαίσιο της πραγματικής λειτουργίας του Θερμοκηπίου / πιλότου - θα στοχεύει στην προσαρμογή στις μεσογειακές συνθήκες τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών θερμοκηπιακών μονάδων.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η άμεση, αλλά κυρίως η σωστή, εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών προσαρμοσμένων κατάλληλα στις απαιτήσεις των ελληνικών θερμοκηπίων, αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Γιαγιάκο, προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα αλλά και την αναβάθμιση των θερμοκηπιακών μονάδων και για τη βελτιστοποίηση μιας φιλικότερης στο περιβάλλον παραγωγής.

Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστούν τα ανωτέρω είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των θερμοκηπίων. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η σύσταση ενός μόνιμου δικτύου επικοινωνίας και συνεχούς επιμόρφωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων σε όλα τα στάδια φορέων, με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Ελλάδα, η οποία θα βοηθήσει στην ευκολότερη και καλύτερη προσαρμογή των νέων τεχνολογιών στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Για το σκοπό αυτό άλλωστε προτείνεται και η πιλοτική ασύρματη (on-line) παρακολούθηση 5 αντιπροσωπευτικών θερμοκηπίων της περιοχής με σκοπό τη συνδρομή της ερευνητικής κοινότητας της Θεσσαλίας στο προβλήματα –ανάγκες των παραγωγών σε πραγματικό χρόνο.

Ποιοι θα αναλάβουν

Επισημαίνεται πως στην περιοχή της Θεσσαλίας υπάρχει τόσο το νεοσύστατο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) που μπορεί να αναλάβει το ερευνητικό τμήμα του έργου όσο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με εξειδικευμένα εργαστήρια (π.χ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος) το οποίο μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στις δράσεις εκπαίδευσης.

Έτσι στο προτεινόμενο έργο θα συνεργαστούν οι ερευνητικοί-ακαδημαϊκοί και παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλίας ( Επιμελητήριο Τρικάλων - Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας –ΚΕΤΕΑΘ – Tοπικές Ομάδες Παραγωγών) με πεδίο δράσης πιλοτικά το Νομό Τρικάλων. Τα αποτελέσματα όμως θα έχουν πανελλαδική εφαρμογή.

Στα Τρίκαλα

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου θα γίνει στα Τρίκαλα – όπου εκδηλώνεται και η σχετική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου των Τρικάλων να προτείνει και να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια -, με δεδομένο επίσης ότι ένα μεγάλο τμήμα της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας σήμερα παράγεται στη Θεσσαλία (ΑΕΠ από την πρωτογενή παραγωγή =15% του συνολικού, 30% του εργατικού δυναμικού εργάζεται στον πρωτογενή τομέα) και όπου παράλληλα µε την πρωτογενή παραγωγή, έχει αναπτυχθεί μια σημαντική μεταποιητική βιομηχανία γεωργικών προϊόντων. Η περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στην πρόταση του Επιμελητηρίου Τρικάλων, είναι η μοναδική ελληνική περιφέρεια στην οποία, όσον αφορά την απασχόληση, ο πρωτογενής τομέας δεν καταλαμβάνει την τελευταία αλλά τη μεσαία θέση. Στη Θεσσαλία η γεωργία είναι εκτατική και ταυτόχρονα καταλαμβάνει μεγάλες πεδινές εκτάσεις και κυρίως προσανατολίζεται σε προϊόντα που παλαιότερα είχαν στήριξη από την ΚΑΠ. Η μείωση της απασχόλησης στον τομέα λόγω των πιέσεων της νέας ΚΑΠ είναι ήδη σε εξέλιξη με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εισοδήματος των αγροτών και την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών. Στην περιοχή της Θεσσαλίας όμως είναι εφικτή η ανάπτυξη μιας νέου τύπου βιώσιμης γεωργίας βασισμένης στην ποιότητα και την προσαρμογή στην αγορά και όχι στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μιας γεωργίας που θα σέβεται το περιβάλλον και θα διαχειρίζεται αειοφορικά τους φυσικούς πόρους.

Φάρος

Είναι προφανές, καταλήγει ο κ. Γιαγιάκος ότι το προτεινόμενο έργο μπορεί να αποτελέσει φάρο για μια τέτοια προσπάθεια με προσανατολισμό στην ανάπτυξη της υπαίθρου, για να προσθέσει:

«Η άμεση και σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προσαρμοσμένων κατάλληλα στις απαιτήσεις των ελληνικών θερμοκηπίων, θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την αναβάθμιση των θερμοκηπιακών μονάδων και για τη βελτιστοποίηση μιας φιλικότερης στο περιβάλλον παραγωγής. Έτσι, η θερμοκηπιακή μονάδα που θα αναπτυχθεί θα αποτελέσει πρότυπο για την κατασκευή νέων μονάδων κατάλληλων για μεσογειακές συνθήκες, για ανταγωνιστικότερη και φιλικότερη στο περιβάλλον παραγωγή και θα χρησιμοποιηθεί και ως επιδεικτική για την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στις νέες τεχνικές καλλιέργειας καθώς και στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών κατά τη διαδικασία της παραγωγής. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει σε θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον. Η υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία, η οποία αναπτύχθηκε στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, δεν μπορεί να μεταφερθεί κατευθείαν στη μεσόγειο, καθώς είναι συχνά ακατάλληλη για προβλήματα τα οποία συναντώνται στην περιοχή. Ερευνητές και καλλιεργητές είναι τώρα πεπεισμένοι ότι τα θερμοκήπια πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για την κάθε περιοχή και ότι το περιβάλλον του θερμοκηπίου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά ακολουθώντας ορισμένους απλούς κανόνες στη διαχείρισή του».

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss