ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ    /ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(23/09/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(23/09/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 79/21 Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(23/09/2021)

περισσότερα »

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(23/09/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(23/09/2021)

περισσότερα »

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ »

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(23/09/2021)

περισσότερα »

424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(23/09/2021)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Προκήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(23/09/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(23/09/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους Φ.Υ.Κ. (Αντινεοπλασματικά φάρμακα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/09/2021)

περισσότερα »

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/08/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/21 Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTIOΥ – 4ης ΜΣΕΠ»

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων Lot 6

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(23/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 5)

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(23/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 06/2021 για Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια ειδών ιματισμού με CPV 18222000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 05/2021 για Αγορές λοιπών αγαθών (προμήθεια λοιπών ειδών με CPV 18420000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2021 αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια από το εμπόριο ειδών υπόδησης, με CPV 18800000) για κάλυψη αναγκών μαθητών ΣΜΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/08/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμό για έργο του ΝΑΤΟ για την ανακατασκευή επιφανειών και επιχειρησιακών ευκολιών στο Α/Δ Buchel της Γερμανίας (BAIUDBw-No68-05-11)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 131/2021 για την «Παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων - Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(23/08/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 68/21 Διαγωνισμού

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(23/08/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό διαγωνισμό για «αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια από το εμπόριο ειδών υπόδησης, με CPV 18800000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/08/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό διαγωνισμό για «αγορές λοιπών αγαθών (προμήθεια λοιπών ειδών με CPV 18420000)».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/08/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό διαγωνισμό για «αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια ειδών ιματισμού με CPV 18222000)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του τμήματος οδικού δικτύου «Shqiponja Square-New Boulevard-Shkozë» και γέφυρες επί του ποταμού των Τιράνων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή εξωτερικού δακτυλίου Τιράνων (Outer Ring-Lot 4)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/08/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 63/21 Διαγωνισμού προμήθειας μέρους υλικών ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 3/2021 Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια νωπών κρεάτων, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων-ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης για την απεξάρτηση περιοχών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ), της Ουκρανίας και χωρών – μελών της ΕΕ από τη χρήση άνθρακα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙ

Δείτε την πρόσκληση στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 125/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 126/2021 «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά μοσχεύματα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 127/2021 «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (εξοπλισμός χειρουργείου)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την κατασκευή νέων υποδομών κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 128/2021 (αρχικός 118/2021) - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Εγκατάσταση γεννήτριας πετρελαίου»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 65/21 Διαγωνισμού για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ρουκετών εκρηκτικών Α/Τ 66 mm Μ72Α7 - Μ72A9 5M LAW».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 112/2021 (ιατρικά αναλώσιμα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 114/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 113/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικοί εξοπλισμοί)»

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 111/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Αναλώσιμα υλικά κυτταρολογικού εργαστηρίου)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 124/2021 Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(17/08/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 66/21 Διαγωνισμού προμήθεια ενός (1) ρυμουλκού οχήματος με ημιρυμουλκούμενη δεξαμενή μεταφοράς υγρού οξυγόνου

    Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 115/2021 «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εξοπλισμός χειρουργείου)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/08/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 119/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ακτινολογικό φιλμ)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 120/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/07/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 121/2021 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/07/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 61/21 Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(26/07/2021)

περισσότερα »

Παράταση Χρόνου Διενέργειας Διαγωνισμού για την Κατασκευή και Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου Διέγερσης και Ισομοιρασμού Φορτίων Μεταξύ Γεννητριών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(26/07/2021)

περισσότερα »

Ανάκληση και κατάργηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικηγόρου για την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου

Ανάκληση και κατάργηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δικηγόρου για την υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου....(29/06/2021)

περισσότερα »

2η-Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

2η-Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή του έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

Σ.Δ. Καθετήρων διαφόρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.29/21

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός τροφίμων (είδη Αρτοποιείου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΥΑΡ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "Αμοιβή του έργου επέκτασης δικτύου οπτικών ινών για κάλυψη αναγκών 424 ΓΣΝΕ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(04/06/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(31/05/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.  .....(31/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Νοσοκομείο Ζακύνθου

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός - Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς του 251 ΓΝΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός "Εργαστηριακών Αναλωσίμων"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός - Οπωροκηπευτικών και νωπής πατάτας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

Διαγωνισμός - Εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων των Χειρουργείων και ΜΕΘ Covid

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

1η Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών (6Ξ5Ξ4690ΒΞ-ΨΜ9)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

1η Πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών (6ΘΖΠ4690ΒΞ-ΣΟ6)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(19/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Νωπών κρεάτων και πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(19/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Σίτισης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/05/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/05/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού - Υπηρεσιών Σίτισης για ανάγκες ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού Catering

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ΜΥ FOB Aktion

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/21 ΤΗΣ ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ "ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ"

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(27/04/2021)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας - Διακήρυξη

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(20/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/21 της ΥΠ/ΠΑ (Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(20/04/2021)

περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την πρόσληψη ενός (1) Στελέχους Υποστήριξης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομολόγου στο πλαίσιο της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων"

Ανοιχτή Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Συνδικαιούχου της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων" με Κωδικό ΟΠΣ 5037867 (Υποέργο 4), για την πρόσληψη....(02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ραμμάτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικά βοηθήματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια απολυμαντικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/04/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/04/2021)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.     .....(31/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια ουρολογίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (καλλιέργειες μικροβιολογίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(29/03/2021)

περισσότερα »

Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων -Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών αιμοδοσίας (συσκευές αιματολογικών αναλύσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(29/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών/-στριών ΣΣΑΣ Έτους 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αντιδραστηρίων (αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/03/2021)

περισσότερα »

Χρηματοδοτική Μίσθωση Δέκα Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/03/2021)

περισσότερα »

Καθαρισμός χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑΑΛΔ), ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΚΑΚΠ), ΣYΡΟΥ (ΚΑΣΟΒ), ΛΗΜΝΟΥ (ΚΑΛΜΗ) , Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΝΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (τεχνητές αρθρώσεις)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (ορθοπεδικά μοσχεύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές οστεοσύνθεσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (ορθοπεδικά υλικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Αγ. Νικολάου και Κασσανδρείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για κατασκευή, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης στη Spitallë, Durrës

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 αυτόματου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου 1.300 συνδρομητών με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/03/2021)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(19/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/03/2021)

περισσότερα »

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 32/21, για την Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 Με Πέδιλα Ερπυστριών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός Οχήματος Κλειστού Τύπου(VΑΝ), Εκτιμώμενης Αξίας Eίκοσι Τριών Χιλιάδων Ευρώ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/03/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 13 ρυμουλκών οχημάτων OSHKOSH M911

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά όργανα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/03/2021)

περισσότερα »

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διορισμού δικαιούχων σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις : α) του ν.2266/1994

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια θραυσματοβόλων ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18Α1 CLAYMORE

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/03/2021)

περισσότερα »

2ος Επαναληπτικός ∆ιαγωνισμός για την αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου ,για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

2ος Επαναληπτικός ∆ιαγωνισμός για την αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου ,για το χειρισμό του Αξονικού Τομογράφου – Εξομοιωτή

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη Τροχοφόρων Oχημάτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής -Εκσκαφέας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια παγωτών για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JET-A1 με χρήση - ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (υλικά αγγειογραφίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (διατάξεις νεφρικής υποστήριξης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αναλώσιμα έγχυσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Ημιφορτηγών Διπλής Καμπίνας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικές προμήθειες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικά βοηθήματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/03/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ελαιοκτήματος εντός του «ΚΑΑΥ Μαλάκι»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (εργαλεία χειρουργείου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/03/2021)

περισσότερα »

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) του εξο- μοιωτή βολής - τακτικής TTTS LEO 1A5.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (υλικά αγγειοπλαστικής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/03/2021)

περισσότερα »

Εκμίσθωση χώρου των μονάδων της ΠΕ Ροδόπης, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων- στεγνωτηρίων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φορητών συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια 8 ημιφορτιγών οχημάτων διπλής καμπίνας και τριών μικρολεωφορείων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων του εντέρου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (οξυγόνο)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα παθήσεων δέρματος)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιμυκητιασικά τοπικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 95 ΑΔΤΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (ενέσιμα διαλύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (διαλύματα εγχύσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (οροί κατά των δηλητηριάσεων και ανοσοσφαιρίνες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά της ψωρίασης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, εμβόλια, αντινεοπλασματικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αντιθρομβωτικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα οδοντιατρικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη Αρμάτων LEO1 και ΤΟΜΠ ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ’ με Μεταλλικά Μέρη Ερπυστριών (ΜΜΕ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 Με Πέδιλα Ερπυστριών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ιατρικές βελόνες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (διατάξεις παρακέντησης της φλέβας & εξαρτήματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ιατρικός ρουχισµός

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (άλλα θεραπευτικά προϊόντα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (χειρουργικά γάντια)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προµήθεια υγειονοµικού υλικού (τηλεµετρικό σύστηµα παρακολούθησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ολόσωμα ενδύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (διάφορα ανταλλακτικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ειδικός ρουχισμός εργασίας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (σύνολα ρουχισμού)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (προστατευτικά καλύμματα κεφαλής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (νοσοκομειακά είδη απο χαρτί)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ποικίλος εξοπλισμός)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού (μακριά γάντια)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/03/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια 2 συστημάτων παροχής ξηρού αέρα σε Α/Κ πυροβόλα PzH 2000GR εντός όρχων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια περισκοπίων νυχτερινής οδήγησης Α/Κ οβιδοβόλων Μ109

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ για το 304 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Yποπρόγραμμα «υποστήριξη φορητού οπλισμού»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

5η Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια σάκων ιματισμού για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια fleece οπλιτών για την κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια μικροϋλικών ένδυσης για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/02/2021)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Σίτιση προσφύγων-μεταναστών στο ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(22/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(22/02/2021)

περισσότερα »

NATO Transportable Satellite Ground Terminals Third Generation (TSGT3G) and Upgraded Transportable Satellite Ground Terminals (UTSGT) In-Service Support Activities

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(22/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Παγωτών , για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(22/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια τριών (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με υψηλή ένρινη ροη

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια αναγκαιούντων ανταλλακτικών υποστήριξης - συντήρησης των κρυπτοσυσκευών CM 109 - IP

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(20/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕΒ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων οχημάτων HUMMER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια λέμβων κι εξωλέμβιων κινητήρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Είκοσι Έξι Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάμεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

4 Τροποποίηση Αιτήσεως Υποβολής Προσφορών, RFQ-CO-115259-DCEP για το Έργο: «Refresh and Sustain DCIS Equipment Pool»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Αμοιβή υπηρεσιών για ετήσια σύμβαση Τεχνολόγου Ακτινολόγου για το τμήμα Απεικόνισης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια υφασμάτων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ και εξερχόμενων παραγωγικών σχολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ελαφρών σκαφών μηχανικού για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/02/2021)

περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων»

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες....(16/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομού Αττικής

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων Μ/S 240 GD

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη ΤΟΜΠ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» με Πέδιλα Ερπυστριών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων STEYR 680M-M3

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων Μ/S 290GD - GDT

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων HUMMER - VBL

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14873-INTELFS2

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Ρυμουλκούμενων Στόχων για μία Αποστολή Εκτέλεσης Α/Α Βολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/02/2021)

περισσότερα »

Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου (Ο.Π.Σ.Σ.Ν)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες συσσιτίου των μονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας - Αλεξάνδρειας - Νάουσας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/02/2021)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Φεβρουαρίου 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(05/02/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/02/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ελαίων (Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου) προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/02/2021)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/02/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Εξοπλισμού ∆ιάσωσης Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(02/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/01/2021)

περισσότερα »

Αμοιβή υπηρεσιών για ετήσια σύμβαση Τεχνολόγου Ακτινολόγου για το τμήμα Απεικόνισης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/01/2021)

περισσότερα »

Επέκταση της χωρητικότητας αποθήκευσης της υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) Chiren

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/01/2021)

περισσότερα »

Ετήσια σύμβαση συντήρησης μηχανημάτων για το ακτινολογικό τμήμα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/01/2021)

περισσότερα »

Aξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κρίσιμων τμημάτων του Νοσοκομείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/01/2021)

περισσότερα »

Παραχώρηση Αδείας Εκμετάλλευσης Κοιτασμάτων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων (εμβόλια) για κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων Ε∆

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/01/2021)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό (International Competitive Bidding (ICB)) για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «SHAPE - SCC Transformers and EMP filters replacement (ICB) procurement procedure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Διαγωνισμό για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Invitation For Bid IFB-CO-14783-INTELFS2_Intelligence Functional Services (INTEL-FS) - Spiral 2 and BMD functions in INTEL-FS»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/01/2021)

περισσότερα »

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «BOA Competition RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - distribution»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/01/2021)

περισσότερα »

Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/01/2021)

περισσότερα »

Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ασκών αίματος (Διπλών & Τριπλών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/01/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/01/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/01/2021)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/01/2021)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/01/2021)

περισσότερα »

Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/01/2021)

περισσότερα »

Ετήσια συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας ραδιενεργών λυμάτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/01/2021)

περισσότερα »

NCI Agency Market Survey Request for Information

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(04/01/2021)

περισσότερα »

Εγκατάσταση καρτών ρύθμισης τάσης (AVR) γεννητριών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/01/2021)

περισσότερα »

Eτήσια σύμβαση πλήρωσης θέσεων δύο υπαλλήλων για τα πλυντήρια – σιδερωτήρια του Νοσοκομείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/01/2021)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(01/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Τρικάλων.(29/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών για τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια φανελών στολών ασκήσεων - εκστρατείας βαμβακερών παραλλαγής δάσους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του Κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Βόλου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(23/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάμεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/12/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/12/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση συμμετοχής σε Διαγωνισμό για τα έργα του ΝΑΤΟ με θέμα «Repair & Equipping of a Warehouse Storage of Class IV Materials» και «Repair of Ammunition Storage Facilities»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/12/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση της λίστας διαγωνιζομένων για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, για το Έργο: «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/12/2020)

περισσότερα »

Έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/12/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών, για το Έργο: «Provide Rack Mounted Network Equipment »

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/12/2020)

περισσότερα »

Έρευνα αγοράς για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Cyber Security System»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πληρωμάτων σκαφών με αποσπώμενο σύστημα ναυτιλίας για έρευνα.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 237/2020 επισκευή αξονικού τομογράφου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 235/2020 Eπισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων στο χώρο των πλυντηρίων του νοσοκομείου.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων είδη παντοπωλείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ελαιοκτήματος εντός του «ΚΑΑΥ Μαλάκι»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες φύλαξης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/12/2020)

περισσότερα »

προμήθεια κατεψυγμένων Πουλερικών για τις ανάγκες του συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/12/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/12/2020)

περισσότερα »

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ΔΜ του θέματος στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/12/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Μελανοταινιών – Τόνερ, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/12/2020)

περισσότερα »

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/12/2020)

περισσότερα »

Διανομή γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/12/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/12/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 233/2020 «προμήθεια ενός ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιου για ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(04/12/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 234/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/12/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια διάφορων καθετήρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(04/12/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ Τ.Ι.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(30/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Διαφόρων Υγειονομικών Υλικών, για την προστασία του προσωπικού κατά την αντιμετώπιση περιστατικών από το νέο κορονοϊό

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(30/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια πετσετών προσώπου -λουτρού - ποδιών για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και ΑΣ - ΜΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού (δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βελόνων διαφόρων, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός έτους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(25/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 230/202 «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Αναλυτής αερίων αίματος)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(24/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 231/2020 (αρχικός 86/2020) «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 232/2020 (αρχικός 87/2020) «προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια σκελεών τύπου «boxer» για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και μετεκπαίδευσης εφεδρείας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών κυλικείου, για τις ανάγκες των ΚΨΜ και του συσσιτίου, για τις Μονάδες-ανεξ. Υπομονάδες των Φρουρών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια των ειδών «Σύριγγες-Βελόνες Ράμματα-Χαρτοβάμβακας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restore Fuel Tanks at Chièvres, Belgium»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/11/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής (Notification of Intend/ΝO), σε Αίτηση για Προσφορές (Request for Quotations/RFQ) για το Έργο: « Cyber Security System Refresh»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-14974-BMD, για το Έργο : «Integration Test Bed Build 6 Open Frame Services (ITB OFS)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(19/11/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια πακέτων λογισμικού αντιιικής προστασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFB-CO-115049-NCOP2, για το Έργο : «Implementation of the NATO Common Operational Picture (NCOP) Increment 2»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide Outdoor Infrastructure For Maritime Patrol Aircraft (MPA) at Evenes Air Station, Norway»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου, με σκοπό την ενίσχυση των παραγωγικών διαδικασιών των 691 ΒΕΒ, για την αντιμετώπιση της απειλής από την πανδημία του covid -19

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), 4 μικρολεωφορείων με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

προμήθεια εμβάδων (σαγιονάρων) πλαστικών για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και ΑΣ-ΜΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Οπωροκηπευτικών – Φρούτων & Αποφλοιωμένης Πατάτας προς κάλυψη αναγκών ΜΥ FOB AKT

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/11/2020)

περισσότερα »

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 229/2020 προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(18/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 228/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 227/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (κατά της ουρικής αρθρίτιδας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/11/2020)

περισσότερα »

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/11/2020)

περισσότερα »

Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(17/11/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, για την Προμή-θεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυ-πλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών του Νομού Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/11/2020)

περισσότερα »

ΕΓΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 222/2020 (ΑΡΧ. Α∆_212) «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(16/11/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Δυο (2) Προσκλήσεων Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: α)«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» και β):«ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής μεταναστευτικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής των μεταναστευτικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(16/11/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Πρόθεσης Συμμετοχής, Notification of Intend (ΝΟΙ), σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο:«Enterprise Business Applications (EBA) Project, Portfolio, Programme and Service Management

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/11/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόθεσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret And Mission Secret

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/11/2020)

περισσότερα »

Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «Abstracts and Submissions for Inclusion and Publication in the NATO Legal Gazette Issue 42, Legal Aspects of Space»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/11/2020)

περισσότερα »

Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(16/11/2020)

περισσότερα »

ΑΚΥΡΩΣΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 71.680 κιλών masterbatch για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700ΣΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 225/2020 προμήθεια ιματισμού (σεντόνια)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «πέντε (5) υγρών κλιβάνων» για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/11/2020)

περισσότερα »

προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους (τζάκετ παραλλαγής)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/11/2020)

περισσότερα »

προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των στρατιωτικών Μονάδων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδών Κάβας για τις ανάγκες των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 223/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (αντιμυκητιασικά τοπικής χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 224/2020 προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (γαληνικά διαλύματα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/11/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 222/2020 (ΑΡΧ. Α∆_212) προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 50 θερμικών διοπτρών παρατήρησης φορητού τύπου (μονόκυαλα)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(10/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του χώρου για την Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Ν. Μαγνησίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/11/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων αντισηπτικού/σαπουνιού, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συρριγγών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βαμβάκι υδρόφιλο και χαρτοβάμβακα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/11/2020)

περισσότερα »

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γάζας απλής και χειρουργικής

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(03/11/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βελόνων διαφόρων, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(30/10/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών: α. ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) β. ∆ιαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(30/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Ανοσολογικές εξετάσεις με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού πέντε μηχανημάτων για τα Κέντρα Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Σερρών, Κομοτηνής και Καβάλας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(29/10/2020)

περισσότερα »

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών για την κάλυψη αναγκών σίτισης των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών που εδρεύουν στο Ν. Μαγνησίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(29/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «Ακτινογραφικών φιλμ» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(29/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 215/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 216/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (κατά των μυκοβακτηρίων)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 220/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Αναλγητικά)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(27/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 219/2020 «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(27/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού επι των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης και Ανάσχεσης, μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων Επιτήρησης (Ιπτάμενων Οχημάτων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 180/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 188/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’αριθμ. 7/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας –μαγείρων στα Μαγειρεία – Εστιατόρια της Σχολής.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 211/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 213/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 214/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , σστο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Προσωπίδες ασφαλείας)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Υπηρεσιών, που εδρεύουν στις ΠΕ Καβάλας - Δράμας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 209/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ιοστατικά συστηματικής χρήσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 212/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Οξυγόνο)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 210/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ,στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Αντιθρομβωτικά)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 208/2020 «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Λευκοπλάστης με γάζα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 197/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Ηλεκτρομαγνητική μονάδα)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 189/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές αγγειογραφίας)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 207/2020 «προμήθεια υγειονομικού υλικού, για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 191/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Σύριγγες)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 190/2020 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Συσκευές και όργανα έγχυσης)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(26/10/2020)

περισσότερα »

8η Τροποποίηση και 11η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση επι του τελικού σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/10/2020)

περισσότερα »

Ενδιαφέρον συνεργασίας από κρατική διαστημική υπηρεσία Ουκρανίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(22/10/2020)

περισσότερα »

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(22/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(22/10/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών Αερολιμένων Βορείου Ελλάδος

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(22/10/2020)

περισσότερα »

Γενικός Κανονισμός Αξιοποίησης Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων ΥΠΕΘΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/10/2020)

περισσότερα »

10η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure, (IFB-CO-15049-BITI)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/10/2020)

περισσότερα »

Procurement of Support for NCIA Services Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/10/2020)

περισσότερα »

προμήθεια 3 βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/10/2020)

περισσότερα »

Request For Information (RFI) 2020-44940 – SITCEN Automated Callout System

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(21/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. με αριθμό διακήρυξης 187/2020 (αρχικός 146/2020) Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/10/2020)

περισσότερα »

Τριετή συντήρηση ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/10/2020)

περισσότερα »

Yλοποίηση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, (CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου) για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 184/2020 προμήθεια υγειονομικού υλικού (προϊόντα υγιεινής από χαρτί)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 186/2020 προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (συσκευές και όργανα χειρουργείου)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 185/2020 προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (συσκευές ορθοπεδικής υποβοήθησης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 183/202 προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 182/2020 προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινα είδη μιας χρήσης)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 181/2020 ετήσια σύμβαση για τη συντήρηση 27 ανελκυστήρων και 2 κυλιόμενων κλιμάκων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Υγρών εμφάνισης και στερέωσης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/10/2020)

περισσότερα »

Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(19/10/2020)

περισσότερα »

Ανοικτός,δημόσιο διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας,για την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Αρτρου Πετρόπουλου»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια «Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2)υπερηχοτομογράφων πολλαπλών κεφαλών στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας και Προσοτσάνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 176/2020 Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φάρμακα παθήσεων δέρματος και μυοσκελετικών παθήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/10/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των κάτωθι Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα (1) περίπου έτος

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια αναψυκτικών-χυμών-εμφιαλωμένων νερών για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του ΚΕΕΜ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/10/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 177/2020 Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους για Αναισθητικά

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνές Φεστιβάλ προϊόντων αποσταγματοποιϊας "Rakia and Spirits Fest 2020" (Σόφια, 5-6 Δεκεμβρίου 2020)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(14/10/2020)

περισσότερα »

9η Έκδοση Διευκρινιστικών Ερωτήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/10/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for the Allied Command Transformation Intelligent Customer & technical Support (TACTICS) II

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Provide,Temporary Housing for JLSG at HQ JFC Brunssum – Urgent Requirement

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Contractor Support for Innovation Branch Application Development

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Provision of IT Professional Support Services to STO Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Ειδοποίηση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνιστική Διαδικασία για το Έργο: «Restoration of Aircraft Parking Apron, Oerland, Norway»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

3η Και 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(12/10/2020)

περισσότερα »

«Προμήθεια οργάνων ελέγχου ακτινοφυσικού για τη διενέργεια ελέγχων στα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio,Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «COTS IT Hardware,Equipment and Associated Support»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεως Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια:«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile,Telephony Contract»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ακτινογραφικών φίλμ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικοποιημένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (Βασικής Υγειονομικής Υποστήριξης) για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση στρατιωτικών ειδών, με την ενοικίαση χώρου (shop in shop) εντός του ΣΠ Βόλου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/10/2020)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆ομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση «Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(09/10/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωσης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Δ.35/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια (290.000 κιλών) α ́ υλών συσσωρευτών (μόλυβδος σε ράβδους), για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών έτους 2021

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(09/10/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του χώρου για την Εγκατάσταση Αυτόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Ν. Μαγνησίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/10/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Ελαιοκτήματος εντός του «ΚΑΑΥ Μαλάκι»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/10/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Κάλυψη Αναγκών Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(06/10/2020)

περισσότερα »

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για τη εκποίηση των δασικών προϊόντων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(06/10/2020)

περισσότερα »

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(06/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Σφολιατοειδών, Aρτοσκευασμάτων και Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες των Κυλικείων – ΚΨΜ και του Συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών Φρουράς Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(06/10/2020)

περισσότερα »

Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/10/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός, για την προμήθεια 11 οχημάτων ειδικών αποστολών - επιχειρήσεων, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/10/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εργασίες επιδιόρθωσης δαπέδων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/10/2020)

περισσότερα »

Σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Μικρολεωφορείων τουλάχιστον 18θ (Θέσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/10/2020)

περισσότερα »

INVITATION FOR BID NO. IFB-CO-14797-TCS Provision of Transport Core Services (TCS) Urgent Requirement (UR) 2020/0CM03331

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/10/2020)

περισσότερα »

Έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή/ων οπωροκηπευτικών, για τις Μονάδες της Φρουράς Πολυκάστρου,Γιαννιτσών και Έδεσσας, διάρκειας ενός έτους (1 Νοεμβρίου 2020-31 Οκτωβρίου 2021)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(05/10/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Σαράντα Ενός (41) Τεμαχίων Υλικού Braking Valve Α/Φ PZL M-18B/BS

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(30/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τμημάτων (οργάνων παρατήρησης) για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(30/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 173/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(30/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό: «Global Mobile Telephony Contract» (IFB-CO-15038-GMT)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(29/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(29/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 174/2020 «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(29/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια (41.700 τεμ) fleece Αξκών- Υπξκών για την κάλυψη περιοδικής χορήγηση στελεχών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(29/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(28/09/2020)

περισσότερα »

Notification of Intent (ΝΟΙ) to issue an IFIB for vehicle for the Joint Warfare Centre (JWC) Transportation Branch

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Enhancement of the Joint Exercise Management Module (JEMM) within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Enhancement of the Air Integrated Training Capability (ITC) to deliver the Air and Missile Defence (AMD) Simulation System within Ballistic Missile Defence (BMD) Increment 1 functions in Education, Training, Exercise and Evaluation (ETEE) Functional Services (FS)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: Operational Assurance, Hand-Over, Training And Mentoring capability within Ballistic Missile Defence (BMD)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

8η Έκδοση Διευκρινιστικών Απαντήσεων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση Τριών Μηχανημάτων Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Κιλκίς, Σερρών και Τούμπας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 5 μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων επιτήρησης τύπου ΙΙΙ (Ειδικών επιχειρήσεων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ Τ.Ι.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Eπανάληψη Διενέρειας Ανοικτού Πλειοδοτικού για τη Μίσθωση - Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτροοπτικού και μηχανολογικού εξοπλισμού ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών καθώς και αποξήλωση των παλαιών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/09/2020)

περισσότερα »

διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας μέρους υλικών ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/09/2020)

περισσότερα »

7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Υγρό Οξυγόνο

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. προμήθειας Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(23/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Καυσίμου Κίνησης Π. Πλοίων, για Κάλυψη Αναγκών ΠΝ στη Νότια Κρήτη

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(21/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ρώσικης γλώσσας για δημοσίους υπαλλήλους στο Ινστιτούτο Πούσκιν

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(18/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας υπ’ αρίθμ. 102/20,σύναψης σύμβασης για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (304 οπτικών οργάνων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων και Τμημάτων επί των Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού, Επιτήρησης - Ανάσχεσης (Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστών Πλευστότητας)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 172/2020 για την προμήθεια αναπνευστήρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/09/2020)

περισσότερα »

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας επιτήρησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(16/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων επιτήρησης (εναερίων οχημάτων) τύπου V για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια (16.800 τεμ.) σάκων ιματισμού για κάλυψη αναγκών Ν/Σ οπλιτών και μαθητών παραγωγικών σχολών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 155/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/09/2020)

περισσότερα »

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 29/20

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(16/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Technical Refresh of Balkans IT Infrastructure»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια θερμικών διοπτρών σκόπευσης και παρατήρησης για πολυβόλα

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of Hardware for Installation of the local AirC2 System Accession to NATO of the Republic of North Macedonia »

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(15/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of GAG Radio Capability for NATINAMDS Extension to North Macedonia»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/09/2020)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(15/09/2020)

περισσότερα »

Notification of Intent to Invite Bids for the implementation of the Project ‘Transport Core Services’

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 166/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 159/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 155/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (αιθυλική αλκοόλη)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.08/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Ειδών Κρέατος

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση Προκήρυξης Υπ.Αριθμ.07/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών και Κατεψυγμένων Πουλερικών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 23/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Εύκαμπτου Διαγνωστικού Βίντεο-Βρογχοσκόπιο Full HD Πνευμονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη 22/20/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ - Προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ά υλών για την κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων και πλαστικών των 691 ΒΕΒ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 166/2020 Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από την 30 Σεπ 20 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 19 Οκτ 20 ώρα 23:59:59

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση διακήρυξης του Υπ' Αριθμ. 98/20, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 156/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.06/20 για την περιοδική προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών,προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Σεπτεμβρίου 2020

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για καθαριότητα σχολής

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 3/ 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (KAE 1611)για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47/2020 ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/09/2020)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Σ.Δ. Αντιδραστηρίων, για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 165/2020 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης για κάλυψη αναγκών,αντιμετώπισησ της πανδημίας του COVID-19

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/09/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση, για την Εντολή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαφρών Σκαφών Μηχανικού για την Εκτέλεση της Ειδικής Αποστολής των Μονάδων ΣΞ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 162/2020 Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(09/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 163/2020 (Αρχ 133/2020) για την προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θαλάμων αρνητικής πίεσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 161/2020 για την σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης τεσσάρων UPS συνολικής ισχύος 320 KVA

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

∆ιαγωνισμοί – Συμβάσεις (∆ημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(08/09/2020)

περισσότερα »

Ανοικτóς Πλειοδοτικóς Διαγωνισμóς για την Παροχή Υπηρεσίας Μίσθωσης – Εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ)]

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας θαλάμων αρνητικής πίεσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:«NCI Agency Ballistic Missile Defence – System Engineering and Integration and Test (SE&I)»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:Provision of Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at NCI Agency The Hague

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο:Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(08/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/09/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια συστοιχιών συσσωρευτών 24/28/48v DC

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(07/09/2020)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας με Αντικείμενο την Προμήθεια ενός Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς Καυσίμου Ελικοπτέρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΟΝΟΚΥΑΛΑ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(04/09/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση για την Προμήθεια Eιδικών Σκαφών Διάσωσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Ναρκών κατά Ε/Π

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(04/09/2020)

περισσότερα »

Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(03/09/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Μηχανημάτων Μηχανικού (Ανατρεπόμενων Οχημάτων Ωφέλιμου Όγκου Κιβωτοάμαξας άνω των 15 Κυβικών Μέτρων)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 Θαλάμου Ωρίμανσης Πλακών Συσσωρευτών, με Σκοπό την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Επιτήρησης και Αποτροπής των Μεταναστευτικών Ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ-ΛΕΡΟΥ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08.1/20) για την προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών, προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση-Προμήθεια συστοιχιών συσσωρευτών 24/28/48V

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης και αποτροπής των μεταναστευτικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(31/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(28/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης 1ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ.85-20 Ανοικτού Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για είδη καθαριότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(26/08/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(25/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια ∆ικύαλου Νυχτοσκοπίου μετά Βάσεως Κράνους και Παρελκομένων για την υποβοήθηση των πλωτών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Πληρωμάτων Σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο συνδρομής τους στη διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(24/08/2020)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο,διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/08/2020)

περισσότερα »

Xρηματοδοτική μίσθωση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) Αρμάτων LEO 2A4-LEO1A5 για διάστημα 2 ετών

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/08/2020)

περισσότερα »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(24/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε ∆ιαπραγμάτευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων 4Χ4 τ. PICK-UP, εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους 225.806,42 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/08/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 150/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια ιατρικών συσκευών καθώς και φαρμακευτικών προϊόντων ατομικής περιποίησης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/08/2020)

περισσότερα »

διακήρυξη υπ'αριθμ. 151/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια καθετήρων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/08/2020)

περισσότερα »

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 154/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια υγειονομικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(20/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια στεφανιαίων ενδοπροθέσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(19/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης διενέργειας Σ.Δ. για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν.Ζ. με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Ανακοινώνουμε ότι ο Διοικητής  του Γ. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αρίθμ. 4781-8-2020, (ΑΔΑ: ΩΡΞΧ4690ΒΞ-36Λ)  απόφασή του ενέκρινε:Α)  την ΑΚΥΡΩΣΗ της αρ. πρωτ. 4728/14-8-2020  (ΑΔΑ: Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ & ΑΔΑΜ: 20PROC007185959) διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν.Ζ., για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)  και παροχή υπηρεσιών DATA P.....(19/08/2020)

περισσότερα »

Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/08/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια λιπαντελαίων Ο-240 Ο-250, Ο-149 Εκτιμώμενης αξίας (498.000,00€). Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ).

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(18/08/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-επισκευής Στεφανιογράφου του Αιμοδυναμικού Τμήματος του νοσοκομείου

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/08/2020)

περισσότερα »

Ετήσια συντήρηση των αεροψυκτών ψυκτών και αεροψυκτών αντλίας θερμότητας

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/08/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς,διάθεσης και επεξεργασίας Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(14/08/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.(Φ.Ε.Κ. 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κέντρων υγείας Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/08/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1/ 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Δεκατεσσάρων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν., του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/08/2020)

περισσότερα »

Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) (Follow on Support – FOS) Α/Φ C-27J της ΠΑ».

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/08/2020)

περισσότερα »

ΘΕΜΑ :Έρευνα αγοράς κλάδου οινοπνευματωδών ποτών στο Ισραήλ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(13/08/2020)

περισσότερα »

Παράταση της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2° για τον κλειστό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος με τίτλο ''Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(12/08/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(12/08/2020)

περισσότερα »

Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης επισκευής κρίσιµων µηχανηµάτων των Οδοντιατρείου,Αναισθησιολογικού και Χειρουργείων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/08/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στη ΠΕ. Ροδόπης.

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/08/2020)

περισσότερα »

∆ιενέργεια ∆ιαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆ομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π).

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/08/2020)

περισσότερα »

∆ημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ ́ Αρίθμ. 82/20, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ημόσιου ∆ιαγωνισμού)

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/08/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)- Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο......(11/08/2020)

περισσότερα »

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 143/2020, για την «Προμήθεια για 14 ηλεκτροκαρδιογράφους»

 Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(06/08/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

 Δείτε την προκήρυξη στο επισυναπτόμενο έγγραφο.   .....(06/08/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη του Υπ΄ Αρίθμ. 81/20 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας μίας (1) μονάδας παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/07/2020)

περισσότερα »

Hλεκτρονικός διαγωνισμός Δ.28/20 Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενο έγγραφο......(31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 142/2020 (αρχικός 111/2020) «Προμήθεια εμβολίων»

 Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(31/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 70/2020 «Προμήθεια για ιατρικά αέρια»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(31/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

    Δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.  .....(28/07/2020)

περισσότερα »

Aνακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 21/20 – με  αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415»......(28/07/2020)

περισσότερα »

Δ. 17.1/20 (ως επαναπροκήρυξη του Δ.17/20) για Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 72/20, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄Αρίθμ. 71/20, Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020.   Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών - Εφοδίων- Εξοπλισμού ΕΤΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης 75/20, Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια 500 Μετρικών Τόνων «λευκή ζάχαρη»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 76/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια 200 Μετρικών Τόνων (ΜΤ) (100 ΜΤ/Έτος) του εφοδίου «φακές»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ`ΑΡΙΘΜ. 6/2020 Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών)

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 134/2020 ΕΣΗΔΗΣ: 95288 Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό "Προμήθεια μηχανήματος υπεριώδους ακτινοβολίας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Διακήρυξη 10/20/ΓΕΝ προμήθεια βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων ελικοπτέρων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2020 «Προμήθεια φαρμάκων για το γεννητικό και ουροποιητικό σύστημα και γεννητικές ορμόνες»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 77/2020 «Προμήθεια για διαγνωστικές ουσίες»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 73/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 138/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριο μοριακού ελέγχου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

    Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα. .....(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 71/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 76/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για διάφορα φάρμακα»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 75/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια για φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 71/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 72/2020 - Προμήθεια για αντιδιαρροϊκά, φάρμακα κατά των φλεγμονωδών νόσων/λοιμώξεων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.137/2020 - Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τοξίνες

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ - 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Active IT Network Equipment and Services for FGFS Project in the Hague»

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση το υπ΄αριθ. πρωτ. NCIA/ACQ/2020/6929/22-7-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής....(27/07/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις θέσεων για τη στελέχωση ευρωπαϊκών υπηρεσιών

  Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με αντικείμενο την προμήθεια ελαστικών λέμβων μετά εξωλέμβιων μηχανών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα......(27/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(17/07/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(17/07/2020)

περισσότερα »

διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 130/2020, για την προμήθεια «Ιατρικές προμήθειες»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Περονοφόρων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη - Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη "Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος φορητού στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια συστήματος καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων (για Η/Φ μελέτες και κατάλυση αρρυθμιών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19»

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(07/07/2020)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 41/2020

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση, Υπ’ Αρίθμ. 70-20

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αρβυλών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εφοδίου "εγκυτιωμένο χοιρινό σε σάλτσα"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εφοδίου "παρασκευασμένα φαγητά χωρίς κρέας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(30/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης εγκατάστασης φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών του κέντρου υγείας Τούμπας.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Προμήθεια αδειών λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας του κέντρου δεδομένων πληροφορικής της ΥΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς κάλυψη αναγκών της 111Πτέρυγας Μάχης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη - Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή συσκευών συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την παροχή πλήρους διατροφής στους πρόσφυγες - Δομή Φιλοξενίας Σερρών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών Παντοπωλείου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(25/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακηρύξεις Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Δείτε τις προκηρύξεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό του κρατικού αερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ)

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη για σύναψη προμήθειας και συντήρησης μέσω πυρόσβεσης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ειδών Α' ανάγκης για την λειτουργία των ΚΥΤ Ανατολικού Αιγαίου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

60/20 Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός "Παρασκευασμένα φαγητά με κρέας"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "προμήθεια υλικών και παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών του οδοντιατρείου φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)"

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

24/20 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη - Σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(23/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 117/2020 (Αρχικός ΑΔ_84/20), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Ακτινολογικό μηχάνημα και εμφανιστήριο ακτινολογικού)», CPV: 33111000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 118/2020        (Αρχικός 86/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Απινιδωτής)», CPV: 33182100-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.075,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 119/2020 (Αρχικός 87/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατασταση του αυτοκινούμενου χειρουργείου (Συσκευές αναισθησίας)», CPV: 33172100-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εξήντα ευρώ (27.060,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Προμήθεια εξοπλισμού για το αυτοκινούμενο οφθαλμολογικό ιατρείο

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 115/2020 (αρχικός 80/2020), για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το αυτοκινούμενο οφθαλμολογικό ιατρείο», CPV: 33124100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μία χιλιάδων πενήντα ευρώ (21.050,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ......(19/06/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός ειδών κυλικείου.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(19/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με σύμπραξη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία.

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Προμήθεια εμβολίων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.05.20) για την Προμήθεια Καφέ Espresso προς κάλυψη αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (Πολ. Αεροπορία)

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός - Χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Ιατρικές συσκευές

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Εργαλεία Χειρουργείου

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Χειρουργικά μοσχεύματα

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα   .....(12/06/2020)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των κτηριακών συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5».

Συνημμένα προκήρυξη διαγωνισμού που θα αφορά στo έργο «Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με αντίστοιχα αλουμινίου των  κτηριακών  συγκροτημάτων ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο1 και ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο5»......(29/05/2020)

περισσότερα »

Προκηρύξεις ακαδημαϊκών υποτρόφων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συνημμένα επτά (7) ανακοινώσεις προκηρύξεων πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων  των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και μία (1) ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. .....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(29/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 2020 ΜΕ ΑΔΑ ΨΒ806-Κ2Λ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα  .....(27/05/2020)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός - Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας - Υγρά Καύσιμα

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα   .....(27/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε. 16/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 19/20 της ΥΠ/ΠΑ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Ιματισμού Μαθητών ΣΣΑΣ 2020

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(21/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Γλυκισμάτων

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΣΤ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(20/05/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών και Γεωμήλων

Συνημμένα περίληψη της 01/2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών και Γεωμήλων με σκοπό την κάλυψη αναγκών σίτισης Μονάδων και Υπηρεσιών που εδρεύουν στο Νομό Μαγνησίας......(06/04/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

Αναγγελία Πρόθεσης Πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία, ACO-LC-20-07

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ

Δείτε την προκήρυξη στα επισυναπτόμενα έγγραφα(28/02/2020)

περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Διακήρυξη Διαγωνισμού

Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης διαγωνισμού  Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία......(21/02/2020)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού - Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο. .....(23/08/2019)

περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Δημοσίευση Περίληψης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια "τροφίμων"

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.....(08/08/2019)

περισσότερα »

Διακηρύξεις ΣΜΥ Τρικάλων

Δείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα δύο διακηρύξεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.....(09/07/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  Υπουργείο Δικαιοσύνης - Γενικό Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων  Δείτε Επιναπτόμενο έγγραφο. .....(04/07/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών. Δείτε Επισυναπτόμενο Έγγραφο. .....(04/07/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού - Πολεμική Αεροπορία Τμήμα Προμηθειών

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(11/06/2019)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Μετάθεσης Διαγωνισμού - Πολεμική Αεροπορία Τμήμα Προμηθειών

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(11/06/2019)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2019 - Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών " Τεχνολόγου Ακτινολόγου για του τμήμα απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ"

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 74/2019 - Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών " Τεχνολόγου Ακτινολόγου για του τμήμα απεικονίσεων του 424 ΓΣΝΕ" ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(06/06/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού για το παθολογοανατομικό εργαστήριο ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....(06/06/2019)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Το Επιμελητήριο Τρικάλων προκηρύσσει Δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση δύο(2) γραφείων που θα χρησιμοποιηθούν  για την  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και των Συνδικαλιστικών Σωματείων Καλαμπάκας  ως κάτωθι:Α. Εμπορικό.....(25/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Γλυκισμάτων - Γενικό Επιτελείο Στρατού ΤΣ/1ης Στρατιάς/EU-OHQ

Προμήθεια Γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων - ΚΨΜ και του συσσιτίου των μονάδων - υπηρεσιών της φρουράς Ν. Λάρισας. Συνολική εκτιμώμενη αξία: 43437,20 € Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη.....(19/06/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο......(15/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη-Συμβούλου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη - Συμβούλου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. .....(10/05/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προμήθεια πετρελαιοειδών καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και των Ν.Π.Δ.Δ.Καταληκτική ημερομηνία: 16/1/2017, 10:00 πμΠροϋπολογισμός: 438.426,80 € (με ΦΠΑ) Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία την περιληπτική και την αναλυτική διακήρυξη......(22/12/2016)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.(30/09/2016)

περισσότερα »

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δείτε τη σχετική προκήρυξη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. στα επισυναπτόμενα έγγραφα....(19/08/2016)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.(09/08/2016)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2016 - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2018, (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.(08/04/2016)

περισσότερα »

Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής - Περίληψη Διακήρυξης.

Επισυνάπτεται η Περίληψη Διακήρυξης 3.2016.....(08/04/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

Ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.....(21/01/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης" - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης » για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και των Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμού 326.536,25 ευρώ συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ 23% & του δικαιώματος προαίρεσης. (269.500,00 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα & 57.036,25 για τα Ν.Π.Δ.Δ.)(23/10/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ"

Ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% .Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», Άξονας Προτεραιότητας .....(29/09/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια λογισμικού και αδειών λογισμικού Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου" - ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(17/06/2014)

περισσότερα »

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Β' Κύκλος στο πλαίσιο της πράξης: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας»

«Πρωτοβουλία για την υποστήριξη  της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας»Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ»Συντονισμός – Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 2431028189, Fax: 2431038945, email: sdrenia@trikalabiz.gr..(12/06/2014)

περισσότερα »

Προκήρυξη για ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας ΄΄Φορτηγών με επίπεδη καρότσα΄΄

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 12/2013 προκήρυξή, που αφορά ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους ΄΄Φορτηγά με επίπεδη καρότσα΄΄, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας. .....(25/11/2013)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» (04/11/2013)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» • Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως 31 Ιανουαρίου 2014 (09/12/2013)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18ο / 2012 (04/07/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17o / 2012 (27/06/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 10o / 2012 (16/05/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 9o / 2012 (02/05/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 7o / 2012 (18/04/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 6o / 2012 (10/04/2012)
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών 4/12 (28/03/2012)
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ FOB ΑΚΤΙΟΥ" (23/05/2011)


1  2 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
signature

Αποκτήστε Ψηφιακή Υπογραφή

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss