ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022
28/07/2022

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του, ότι υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση στις 21 Ιουλίου 2022 η πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 που αφορά το καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» και ότι από 27/07/2022 ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 31/10/2022. 

 

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα είδη ενισχύσεων της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατό πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα λοιπά είδη ενίσχυσης.  

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι: 

-Εμπορική εταιρία

-Συνεταιρισμός

-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

-Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

-Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

 

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

-1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

-500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

-250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

-100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

-50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

-Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

-Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

-Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

-Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

-Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

-Δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, 

-Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

-Δαπάνες για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας 

-Δαπάνες για Συμβουλευτικές υπηρεσίες  

-Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

-Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

-Δαπάνες για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων 

-Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 

 

Τo ποσοστό ενίσχυσης δαπανών από το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να ανέλθει έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. 

Για την περιοχή της Θεσσαλίας το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 70%.

 

Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η διενέργεια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο νομιμότητας, καθώς και αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας: Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης κι όχι με σειρά προτεραιότητας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου https://opsan.mindev.gov.gr  

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και υποστηρικτικό υλικό μπορείτε να περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ  https://ependyseis.mindev.gov.gr 

 

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία - Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493, e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss