ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών
21/06/2022

Απευθύνεται σε: Υφιστάμενες και υπό σύσταση ΜμΕ που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Δεν ενισχύονται πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Το πρόγραμμα ενισχύει  επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.

 

Η Πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα δημοσίευσης που αναφέρεται παρακάτω.

 

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα,  που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία  και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ανήκουν σε μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:

 

    Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),

    Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),

    Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών,

    Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),

    Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και

    Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

 

Δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα και ανηκουν σε μία από τις ανωτέρω μορφές, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες (συνοπτικά)

    Επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών.

    Επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1). Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών:

    Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας

    Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων

    Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα)

 

Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:

    Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.

    Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την

    παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

    Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.

    Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

 

Ο επιλέξιμος προυπολογισμός της επένδυσης κυμαίνεται από 500.000 έως 1 εκ €. Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τις 500.000 Ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

 

Ποσοστά Ενίσχυσης ανά Περιφέρεια :

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 50%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο: 70%

Αττική: 40%

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80% για συλλογικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών.

 

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση

Προϋπολογισμός Ταμείου: €166.720.000,00

 

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 31/08/2022

Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022

 

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12752-ypoergo-4-anadiarthrosi-ton-kalliergeion

 

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα. Περιήγηση στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υποβολής http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Tameio_Anakampsis/ypaat_OghosXrhshsDigitalService_15062022_final.pdf

 

Πυλώνας: 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Άξονας: 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

Δράση: 4.6.21 (16626) Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα

 

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία - Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493, e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss