ΝΕΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επιστολή του Βασίλη Γιαγιάκου προς τους Υπουργούς για την έλλειψη εργατών γης
24/02/2022

Προς:  

Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Κο Μηταράκη Παναγιώτη 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κο Γεωργαντά Γεώργιο 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κο Γεωργιάδη Άδωνι 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Παρακολουθούμε τις προσπάθειες που καταβάλετε με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας και τη θέλησή σας για θεσμοθέτηση νόμιμων οδών μετανάστευσης. 

 

Με την παρούσα επιστολή, ως φορέας εκπροσώπησης του παραγωγικού τομέα της οικονομίας, θέλουμε να εστιάσουμε στο υπαρκτό πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης στον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για μείζον ζήτημα με δυσμενείς συνέπειες στην παραγωγή, στις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια στην ελληνική οικονομία. Στη Θεσσαλία για παράδειγμα, ένα από τα προϊόντα του οποίου η παραγωγή πλήττεται δραματικά είναι η πιπεριά της οποίας η καλλιέργεια έχει πέσει στις 3 χιλ. από 15 χιλ. στρέμματα που ήταν πριν 3 χρόνια εξαιτίας της έλλειψης εργατών. Φέτος δε που το προϊόν κινδυνεύει να μην καλλιεργηθεί καθόλου, έντονο πρόβλημα εκτός από τους παραγωγούς, θα αντιμετωπίσουν και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ενώ θα μειωθεί και το εισόδημα της χώρας αφού αναφερόμαστε σε ένα προϊόν με ιδιαίτερη δυναμική και καθαρά εξαγώγιμο χαρακτήρα σε ποσοστό σχεδόν 99%. 

 

Το πρόβλημα των εργοδοτών γιγαντώνεται από τη μη νομική τακτοποίηση των μεταναστών εργατών γης με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο χρόνια να υπάρχει έντονη και μαζική φυγή προς την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία) όπου επικρατούν ευνοϊκότερες συνθήκες για νομιμοποίηση παραμονής και εργασίας. 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα κινδυνεύουν να κλείσουν και είναι λυπηρό αυτό να συμβεί εξαιτίας της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Πρέπει άμεσα να διευθετηθεί η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών νομιμοποίησης των παράτυπων διαμενόντων μεταναστών στη χώρα μας. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, το πλαίσιο παραχώρησης άδειας παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα να γίνει με εύκολες διαδικασίες, σύντομες και χωρίς μεγάλες δαπάνες για τους εργοδότες. Να δοθούν κίνητρα σε αυτά τα χέρια, ώστε να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν για τον πρωτογενή τομέα που αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας. 

 

Σχετικά με το νέο Μνημόνιο Κατανόησης δηλώσατε ότι μεταβατικά θα δώσει τη δυνατότητα σε 15.000 πολίτες από το Μπανγκλαντές που σήμερα διαμένουν στην Ελλάδα να ενταχθούν στο καθεστώς των αδειών εποχικής εργασίας. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε να επανεξετάσετε τα παρακάτω ζητήματα: 

 

- Να αρθεί η υποχρέωση για αποχώρηση από τη χώρα μας για 3 μήνες 

Να αρθεί η υποχρέωση αποχώρησης για 3 μήνες στη χώρα προέλευσης τους μετά το πέρας της εννιάμηνης παραμονής τους για εργασία στην Ελλάδα καθώς αυτή η διαδικασία επιβαρύνει και τους ίδιους τους μετανάστες  με  έξοδα ταξιδιού που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι διατεθειμένοι να επωμιστούν. Συνεπώς, οι εργάτες επιλέγουν είτε να χάνουν την άδεια και να παραμένουν παράνομα στη χώρα μας για εργασία είτε να φεύγουν για άλλη χώρα με ευνοϊκότερο πλαίσιο εργασίας και παραμονής. Θεμιτή ωστόσο παραμένει και η νομιμοποίηση της δυνατότητας για χορήγηση ολιγοήμερης άδειας προκειμένου να επισκεφθούν την πατρίδα τους για να δουν την οικογένεια τους, όμως με εξασφαλισμένη δυνατότητα επιστροφής και διατήρησης της ίδιας άδειας παραμονής και εργασίας. 

 

- Να επιτρέπονται οι εσωτερικές μετακινήσεις των εργατών στη χώρα

Νόμιμα να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα να μετακινούνται εσωτερικά στην Ελλάδα μεταξύ των εργοδοτών παραγωγών. Είναι γνωστό ότι οι ανάγκες για εργατικά χέρια στον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλες αλλά εποχικές. Συνεπώς η δέσμευση του παραγωγού για παροχή εννιάμηνης εργασίας σε μετακλητούς εργάτες είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική και χωρίς όφελος. Απαιτείται λοιπόν ένα πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει και τις δύο πλευρές, παραγωγούς και εργάτες, για παροχή άδειας εργασίας μέσα από συμβάσεις εργασίας σε διάφορους εργοδότες της χώρας. 

 

- Να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για νομιμοποίηση των εργατών

Θα πρέπει να ακολουθούνται διαδικασίες εύκολες, σύντομες και με τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τους παραγωγούς επιχειρηματίες. Σημειώνουμε πως η πληρωμή του εργόσημου από τους παραγωγούς, ευνοεί το κράτος αφού θα εισπράττει τις προβλεπόμενες εισφορές αλλά και τους παραγωγούς αφού η δαπάνη της εργασίας θα καταχωρείται επίσημα στα έξοδα τους.

Οι παρούσες συνθήκες όμως για έκδοση αδειών, χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατικά εμπόδια που απαιτούν και χρόνο και χρήμα. Να συμπεριλάβουμε στο σημείο αυτό και το επιβαρυντικό κόστος του παραβόλου των 100 € για κάθε μετακλητό εργάτη γης, κόστος που στο σύνολο των εργατών αποτελεί μια ακόμη επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που καλούνται να πληρώσουν οι παραγωγοί. Να επισημάνουμε τέλος, ότι δεδομένου των γραφειοκρατικών εμποδίων για έκδοση / ανανέωση αδειών, οι παραγωγοί είναι αναγκασμένοι να απασχολούν στα χωράφια τους αδήλωτους εργάτες χωρίς ασφάλεια, με αποτέλεσμα να διατρέχουν τον κίνδυνο να έρχονται αντιμέτωποι με νομικά και οικονομικά προβλήματα από την επιβολή προστίμων σε περίπτωση ατυχήματος των εργατών ή κρατικού ελέγχου. 

 

- Να δοθούν κίνητρα στους μετανάστες 

Η πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους αλλοδαπούς εργάτες γης για να παραμείνουν και να εργαστούν στη χώρα μας. Ο πρωτογενής τομέας έχει μεγάλη ανάγκη από εργατικά χέρια και θα πρέπει με κάθε νόμιμο αλλά ταυτόχρονα εύκολο από πλευράς διαδικασιών τρόπο, να καταφέρουμε να τους κρατήσουμε στη γη μας.

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα απαιτούνται άμεσες και ολοκληρωμένες λύσεις, χωρίς γραφειοκρατία και εμπόδια. Όσο δεν εφαρμόζεται ένα μόνιμο και νόμιμο σχήμα που με εύκολες διαδικασίες θα ρυθμίζει τους εργαζόμενους μετανάστες, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται με όλο και περισσότερες ελλείψεις σε εργάτες γης, μικρότερη παραγωγή, μεγαλύτερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και μικρότερο εισόδημα για τη χώρα. 

 

Παρακαλούμε όπως σκύψετε στο πρόβλημα και να μεριμνήσετε άμεσα. 

Παραμένω στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Γιαγιάκος Βασίλης 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

περισσότερα
dm

Δίκτυο Τοπικής Γαστρονομίας & Προϊόντων

περισσότερα
dm

Ανοικτό Κέντρο Μετεώρων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στα Τρίκαλα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των Τρικάλων

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
 

©Portal Επιμελητηρίου Τρικάλων, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss